Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Praktijk Ishira aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Praktijk Ishira is statutair gevestigd te Rotterdam aan de Lodewijk Pincoffsweg 450 (3071 AS), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83547312 en de naam van de praktijkhouder is Shanoe Rambaran. Praktijk Ishira is per e-mail te bereiken via info@praktijkishira.nl en telefonisch via 06 14725093.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Praktijk Ishira omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Praktijk Ishira aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Praktijk Ishira behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-09-2021.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Praktijk Ishira aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Praktijk Ishira is statutair gevestigd te Rotterdam aan de Lodewijk Pincoffsweg 450 (3071 AS), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83547312 en de naam van de praktijkhouder is Shanoe Rambaran. Praktijk Ishira is per e-mail te bereiken via info@praktijkishira.nl en telefonisch via 06 14725093.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Praktijk Ishira omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Praktijk Ishira aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Praktijk Ishira behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-09-2021.

Informatie over de verwerkingen en bewaartermijnen

Praktijk Ishira verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
Bijzondere persoonsgegeven: Medische informatie en gegevens over uw gezondheid.

Binnen Praktijk Ishira worden de persoonsgegevens zorgvuldig verzameld via Jotform formulieren (zie ook de meest recente privacyverklaring van Jotform op https://www.jotform.com/) en via andere elektronische formulieren. Voor het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen verzameld en verwerkt indien toestemming voor behandeling is gegeven door ouders/voogden én de jongere. Deze toestemming kan gegeven worden via het intakeformulier.
Praktijk Ishira verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het zeker zijn van de identificatie en het bestaan van de persoon, voor telefonisch of e-mailcontact, het voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst en het aanbieden van een passende behandeling.
Praktijk Ishira bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De algemene persoonsgegevens binnen de administratie, zoals facturen, worden voor een termijn van 7 jaar bewaard, vanwege wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. De bijzondere persoonsgegevens, zoals in het cliëntendossier, worden voor een termijn van 7 jaar bewaard na de laatste behandelafspraak, vanwege het terugzoeken van gegevens en het bieden van een passende behandeling indien een nieuwe behandeling (her)start. E-mail contacten worden voor een termijn van 2 jaar opgeslagen. Indien u vanuit eigen toestemming en eigen verantwoordelijkheid inhoudelijke vragen stelt en beantwoord wil hebben via de e-mail of het contactformulier, dan worden deze inhoudelijke gegevens opgeslagen in het cliëntendossier. Indien u niet onder behandeling bent en dus geen cliëntdossier heeft, dan worden deze inhoudelijke gegevens voor een termijn 1 jaar bewaard in het e-mailaccount van info@praktijkishira.nl.
Aan deze verwerking van de persoonsgegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:
– Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
– Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
– Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Praktijk Ishira rusten.

Informatie over de verwerkingen en bewaartermijnen

Praktijk Ishira verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
Bijzondere persoonsgegeven: Medische informatie en gegevens over uw gezondheid.

Binnen Praktijk Ishira worden de persoonsgegevens zorgvuldig verzameld via Jotform formulieren (zie ook de meest recente privacyverklaring van Jotform op https://www.jotform.com/) en via andere elektronische formulieren. Voor het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen verzameld en verwerkt indien toestemming voor behandeling is gegeven door ouders/voogden én de jongere. Deze toestemming kan gegeven worden via het intakeformulier.
Praktijk Ishira verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het zeker zijn van de identificatie en het bestaan van de persoon, voor telefonisch of e-mailcontact, het voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst en het aanbieden van een passende behandeling.
Praktijk Ishira bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De algemene persoonsgegevens binnen de administratie, zoals facturen, worden voor een termijn van 7 jaar bewaard, vanwege wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. De bijzondere persoonsgegevens, zoals in het cliëntendossier, worden voor een termijn van 7 jaar bewaard na de laatste behandelafspraak, vanwege het terugzoeken van gegevens en het bieden van een passende behandeling indien een nieuwe behandeling (her)start. E-mail contacten worden voor een termijn van 2 jaar opgeslagen. Indien u vanuit eigen toestemming en eigen verantwoordelijkheid inhoudelijke vragen stelt en beantwoord wil hebben via de e-mail of het contactformulier, dan worden deze inhoudelijke gegevens opgeslagen in het cliëntendossier. Indien u niet onder behandeling bent en dus geen cliëntdossier heeft, dan worden deze inhoudelijke gegevens voor een termijn 1 jaar bewaard in het e-mailaccount van info@praktijkishira.nl.
Aan deze verwerking van de persoonsgegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:
– Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
– Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
– Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Praktijk Ishira rusten.

Beveiliging

Praktijk Ishira hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Praktijkhouder van Praktijk Ishira, Shanoe Rambaran, is de verantwoordelijke verwerker van de persoonsgegevens en heeft als uw behandelend therapeut als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Shanoe Rambaran gaat te allen tijde zorgvuldig om met uw (medische) persoonsgegevens en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkishira.nl.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Praktijk Ishira zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan een boekhouder of het bedrijf welke de hosting (Strato) van de website en het e-mailaccount (info@praktijkishira.nl) van Praktijk Ishira verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Praktijk Ishira. Ook in deze situaties wordt de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Praktijk Ishira verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als Praktijk Ishira op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Praktijk Ishira zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan een boekhouder of het bedrijf welke de hosting (Strato) van de website en het e-mailaccount (info@praktijkishira.nl) van Praktijk Ishira verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Praktijk Ishira. Ook in deze situaties wordt de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Praktijk Ishira verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als Praktijk Ishira op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Cookies

Praktijk Ishira maakt gebruik van technische, functionele en analytische (Google Analytics) cookies op de website. Een cookie is een stukje data (klein tekstbestand) dat bij het eerste bezoek aan een website wordt geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en voorzien u van afgestemde informatie. De cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in de statistieken over hoe bezoekers interactie hebben met de website en om de website te optimaliseren. Op deze manier kan Praktijk Ishira u een goede gebruikservaring leveren.

Cookies

Praktijk Ishira maakt gebruik van technische, functionele en analytische (Google Analytics) cookies op de website. Een cookie is een stukje data (klein tekstbestand) dat bij het eerste bezoek aan een website wordt geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en voorzien u van afgestemde informatie. De cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in de statistieken over hoe bezoekers interactie hebben met de website en om de website te optimaliseren. Op deze manier kan Praktijk Ishira u een goede gebruikservaring leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Praktijk Ishira. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Praktijk Ishira is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Praktijk Ishira raadt u aan bij bezoek van die website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op die website.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Praktijk Ishira. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Praktijk Ishira is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Praktijk Ishira raadt u aan bij bezoek van die website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op die website.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Praktijk Ishira te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Praktijk Ishira te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen door een e-mail met verzoek te sturen naar info@praktijkishira.nl. Praktijk Ishira probeert binnen 5 werkdagen op uw verzoek te reageren, indien dit niet lukt dan krijgt u antwoord op uw verzoek in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 1 maand.
Om gehoor te geven aan voornoemde verzoeken, moet uw identiteit gecontroleerd worden om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens. Via de volgende website krijgt u meer informatie hoe de identificatie gecontroleerd kan worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Praktijk Ishira te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Praktijk Ishira te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen door een e-mail met verzoek te sturen naar info@praktijkishira.nl. Praktijk Ishira probeert binnen 5 werkdagen op uw verzoek te reageren, indien dit niet lukt dan krijgt u antwoord op uw verzoek in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 1 maand.
Om gehoor te geven aan voornoemde verzoeken, moet uw identiteit gecontroleerd worden om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens. Via de volgende website krijgt u meer informatie hoe de identificatie gecontroleerd kan worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

Klacht

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ishira, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@praktijkishira.nl. Indien er geen passende oplossing verkregen wordt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
Praktijk Ishira biedt u de best mogelijke behandelingen en adviezen afgestemd op uw behoefte. Mocht het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling, dan wordt u verzocht de volgende stappen ondernemen:

1- Neem eerst contact op met Praktijkhouder van Praktijk Ishira, Shanoe Rambaran. Leg uw probleem voor en bespreek samen mogelijke oplossingen.
2- Wordt er na onderlinge bespreking geen passende oplossing verkregen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir: www.quasir.nl.
3- Indien er na stap 2 nog steeds geen passende oplossing verkregen is, dan kunt u via de klachtenfunctionaris stichting Zorggeschil (geschillencommissie) inschakelen.

Klacht

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ishira, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@praktijkishira.nl. Indien er geen passende oplossing verkregen wordt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
Praktijk Ishira biedt u de best mogelijke behandelingen en adviezen afgestemd op uw behoefte. Mocht het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling, dan wordt u verzocht de volgende stappen ondernemen:

1- Neem eerst contact op met Praktijkhouder van Praktijk Ishira, Shanoe Rambaran. Leg uw probleem voor en bespreek samen mogelijke oplossingen.
2- Wordt er na onderlinge bespreking geen passende oplossing verkregen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir: www.quasir.nl.
3- Indien er na stap 2 nog steeds geen passende oplossing verkregen is, dan kunt u via de klachtenfunctionaris stichting Zorggeschil (geschillencommissie) inschakelen.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@praktijkishira.nl.

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-09-2021.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@praktijkishira.nl.

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-09-2021.

Contact

Lodewijk Pincoffsweg 450
3071 AS Rotterdam
KvK: 83547312
Email: info@praktijkishira.nl
Telefoon: 0614725093

Contact

Lodewijk Pincoffsweg 450
3071 AS Rotterdam
KvK: 83547312
Email: info@praktijkishira.nl
Telefoon: 0614725093