Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.praktijkishira.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 Website:                www.praktijkishira.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker:             bezoekers van de website;

Bedrijf:                   Praktijk Ishira de bevoegde uitgever van de webpagina.

Op het gebruik van deze website (www.praktijkishira.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 Website:                www.praktijkishira.nl en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker:             bezoekers van de website;

Bedrijf:                   Praktijk Ishira de bevoegde uitgever van de webpagina.

Gebruik van informatie

Praktijk Ishira streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk Ishira niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Ishira aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk Ishira en de gebruiker van de website ontstaan.
Praktijk Ishira zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Praktijk Ishira kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website van Praktijk Ishira.

Gebruik van informatie

Praktijk Ishira streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk Ishira niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Ishira aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Praktijk Ishira en de gebruiker van de website ontstaan.
Praktijk Ishira zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Praktijk Ishira kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website van Praktijk Ishira.

E-mail

Praktijk Ishira garandeert niet dat e-mails die aan Praktijk Ishira worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Praktijk Ishira te corresponderen, accepteert u dit risico.

E-mail

Praktijk Ishira garandeert niet dat e-mails die aan Praktijk Ishira worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Praktijk Ishira te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Praktijk Ishira heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk Ishira aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Praktijk Ishira heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Praktijk Ishira aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Cookies

Praktijk Ishira maakt gebruik van alleen technische en functionele cookies op de website. Een cookie is een stukje data (klein tekstbestand) dat bij het eerste bezoek aan een website wordt geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en voorzien u van afgestemde informatie. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en de website te optimaliseren. Op deze manier kan Praktijk Ishira u een goede gebruikservaring leveren.

Cookies

Praktijk Ishira maakt gebruik van alleen technische en functionele cookies op de website. Een cookie is een stukje data (klein tekstbestand) dat bij het eerste bezoek aan een website wordt geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en voorzien u van afgestemde informatie. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en de website te optimaliseren. Op deze manier kan Praktijk Ishira u een goede gebruikservaring leveren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Praktijk Ishira zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk Ishira daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Praktijk Ishira zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Praktijk Ishira daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

Praktijk Ishira claimt geen medische aandoeningen of andere lichamelijke of mentale condities te genezen of te diagnosticeren. Praktijk Ishira kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld worden. Behandelingen binnen Praktijk Ishira vervangen geen medische zorg die u ondergaat. Als u medische zorg nodig heeft, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener.
Binnen Praktijk Ishira worden fertiliteitsmassage behandelingen en hormoon adviezen aangeboden. De fertiliteitsmassage behandeling en hormoon adviezen zijn een alternatieve/complementaire therapie die vrouwen ondersteunt in alle stadia van hun (reproductieve) leven. Het ontvangen van de fertiliteitsmassage behandeling en hormoon adviezen geven géén garantie op een zwangerschap.

Aansprakelijkheid

Praktijk Ishira claimt geen medische aandoeningen of andere lichamelijke of mentale condities te genezen of te diagnosticeren. Praktijk Ishira kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld worden. Behandelingen binnen Praktijk Ishira vervangen geen medische zorg die u ondergaat. Als u medische zorg nodig heeft, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener.
Binnen Praktijk Ishira worden fertiliteitsmassage behandelingen en hormoon adviezen aangeboden. De fertiliteitsmassage behandeling en hormoon adviezen zijn een alternatieve/complementaire therapie die vrouwen ondersteunt in alle stadia van hun (reproductieve) leven. Het ontvangen van de fertiliteitsmassage behandeling en hormoon adviezen geven géén garantie op een zwangerschap.

Betalingen en annuleringen

Alle tarieven op www.praktijkishira.nl zijn inclusief btw. Wijzigingen tarieven voorbehouden.
Betalingen dienen contant of per bankoverschrijving aan het einde van de behandeling of vooraf voldaan te worden. Er geldt een maximale betalingstermijn van 14 dagen.
Het intakeformulier dient minimaal 48 uur voor de afgesproken behandeltijd ingevuld te zijn. Indien het intakeformulier niet tijdig is aangeleverd, kan de afspraak geannuleerd worden door Praktijk Ishira.
Afspraken dienen 24 uur voor de afgesproken tijd te zijn geannuleerd anders worden deze in rekening gebracht.

Betalingen en annuleringen

Alle tarieven op www.praktijkishira.nl zijn inclusief btw. Wijzigingen tarieven voorbehouden.
Betalingen dienen contant of per bankoverschrijving aan het einde van de behandeling of vooraf voldaan te worden. Er geldt een maximale betalingstermijn van 14 dagen.
Het intakeformulier dient minimaal 48 uur voor de afgesproken behandeltijd ingevuld te zijn. Indien het intakeformulier niet tijdig is aangeleverd, kan de afspraak geannuleerd worden door Praktijk Ishira.
Afspraken dienen 24 uur voor de afgesproken tijd te zijn geannuleerd anders worden deze in rekening gebracht.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Lodewijk Pincoffsweg 450
3071 AS Rotterdam
KvK: 83547312
Email: info@praktijkishira.nl
Telefoon: 0614725093

Contact

Lodewijk Pincoffsweg 450
3071 AS Rotterdam
KvK: 83547312
Email: info@praktijkishira.nl
Telefoon: 0614725093